Habilitační přednáška: Role mikrobioty v boji proti COVID-19

Autor: Ing. Šárka Musilová, Ph.D.

Mikroorganismy ať už viry nebo bakterie či mikromycety jsou všude okolo nás ale také tvoří podstatnou součást našeho těla. Různé části našich těl jsou kolonizovány různými mikroby. Pro každý orgán je charakteristická jiná variabilita a množství mikroorganismů. Nejvíce mikroorganismů kolonizuje naše střevo, a proto je střevní mikrobiota často označována za další orgán. Ovlivňuje nás nejen svými geny, ale i proteiny a metabolity. Rovnováha mezi bakteriemi, kvasinkami, houbami a jinými mikroorganismy je zásadní pro naše zdraví. Často se hovoří o ose mozku a střeva, v současné době dochází vědci k závěru, že dochází k regulaci také mezi osami střevo/plíce, střevo/kůže a kůže/mozek. Jakýkoliv faktor, který ovlivňuje dysbiózu střevní mikrobioty (stáří, komorbidity, podvýživa, superinfekce, ATB, antivirotika) vede následně k dysregulaci těchto os, a dále k dysregulaci imunity a k horšímu průběhu onemocnění včetně onemocnění COVID-19. Toto onemocnění způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 a poprvé bylo objeveno ve Wu-chanu v Číně koncem roku 2019, od té doby se rozšířilo do dalších 223 zemí po celém světě a způsobilo celosvětovou pandemii. Pravděpodobně se jedná o zoonózu, kdy došlo k překonání mezidruhových bariér a k přenosu viru fekálně orální cestou. Toto onemocnění se může projevovat jako respirační infekce anebo gastrointestinální infekce. Mikrobiota významně ovlivňuje imunitní systém, což má vliv i na respirační infekce a projevy tohoto onemocnění. To jak v jaké kondici máme naši střevní mikrobiotu úzce souvisí s průběhem onemocnění COVID-19…

Odkaz na přednášku

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *