Mikrobiom v onkologii – přednáškové odpoledne 27. 06. 2023

SVĚTOVÝ DEN MIKROBIOMU
Mikrobiom v onkologii
Přednáškové odpoledne pro odbornou veřejnost

Kdy? V úterý 27.6.2023 od 14:00
Kde? V Malé posluchárně FN Motol
Program:
14:00      Úvodní slovo děkana  Prof. MUDr. Marek Babjuk, Ph.D
14:05      Mikrobiom a zhoubný nádor  Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
14:35       Mikrobiom a protinádorová imunoterapie Prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
15:05       Křest knihy
ZKVAŠENO kuchařka na doma Zuzka Ouhrabková a Vláďa Sojka
15:15        přestávka na kávu tematické občerstvení
15:35       Mikrobiom a jeho význam v onkogenezi a terapeutickém cílení u karcinomů hlavy a krku. Prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
16:05 Dárcovská banka stolice Restore – Restart   MUDr. Jiří Vejmelka
16:30 Shromáždění členů ČMS ČLS JEP, z.s.
Zpráva o činnosti; revizní zpráva; diskuse
Anotace přednášek a další akce České Mikrobiomové společnosti
najdete na https://www.mikrobiom-cms.cz/#Aktuality 

více informací: zde