MIKROBIOMY LIDSKÉHO TĚLA VE ZDRAVÍ A NEMOCI

Pozvánka
na celodenní konferenci v rámci projektu Strategie AV21 organizovanou Českou mikrobiomovou společností České lékařské společnosti JEP, z.s.
MIKROBIOMY LIDSKÉHO TĚLA VE ZDRAVÍ A NEMOCI

 

Kdy? V pondělí 23. října 2023
Kde? AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206
Program:
Program konference:
9:30 – 9:50 Lidské mikrobiomy: vývoj a interakce
  prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
9:50 -10: 30 Střevní mikrobiom
  MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. LF UK a FTN, Praha
10:30 -11:00 Kožní mikrobiom
  RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
11:00 – 11:30 Orální mikrobiom
  Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
11:30 – 12:00 Účast mikrobiomu v chorobách dýchacího traktu
  prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha; Ministerstvo zdravotnictví ČR
12:00 – 12:15 Diskuse
12:15 – 13:00 Přestávka
13:00-13:30 Mikrobiom v nádorech
  Mgr. Eva Budinská, Ph.D., RECETOX, PřF MU Brno
13:30-14:00 Mikrobiom a oko
  prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha
14:00 – 14:30 Cervikovaginální mikrobiom
  MUDr. Jan Cibulka, Ph.D., Genetika-Plzeň, s.r.o.; Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň
14:30 – 14:45 Diskuse

 

více informací: zde