Reklasifikace rodu Lactobacillus

Autor: doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc.

Od samého začátku historie identifikace a klasifikace mikroorganismů, která započala koncem
19. století, můžeme najít celou řadu upřesňování, přejmenování rodů či nového zařazení druhů v souladu
s postupujícími poznatky o typických vlastnostech buněk (morfologie, optimální teplota růstu, využití
jednotlivých sacharidů, spektrum vytvářených metabolitů apod.) V posledních desetiletích je snaha o
přesnou klasifikaci ještě markantnější, neboť začaly být k tomuto účelu využívány molekulárně-genetické
metody.
Stejný vývoj prodělává i z hlediska mlékárenské technologie důležitý rod Lactobacillus, který
byl poprvé popsán již na začátku 20. století. Doposud u něj bylo identifikováno 261 druhů. Již dříve
byly z důvodu velké odlišnosti přeřazeni někteří zástupci do jiných rodů (Carnobacterium spp.,
Oenococcus spp. nebo Weissella spp.). V současné době však probíhá dramatická změna v reklasifikaci
čeledi Lactobacillaceae, rodů Lactobacillus, Paralactobacillus a Pediococcus.

Citace: Horáčková Š.,: Reklasifikace rodu Lactobacillus. Mlékařské listy, 181, vol. 31, no. 4, 2020

Odkaz na publikaci