Rozhovor s doc. Ing. Miladou Plockovou, CSc. a doc. Ing. Šárkou Horáčkovou, CSc.

ROZHOVOR
s doc. Ing. Miladou Plockovou, CSc. a doc. Ing. Šárkou Horáčkovou, CSc.

na téma probiotika, prebiotika, postbiotika, psychobiotika, synbiotika a jejich vliv na mikrobiotu

Citace: ROZHOVOR s doc. Ing. Miladou Plockovou, CSc. a doc. Ing. Šárkou Horáčkovou, CSc.,Výživa a potraviny, 14-18, 4, 2022

Odkaz na publikaci

 

Share