Společnosti pro probiotika a prebiotika
se bude konat 4. dubna 2023 na České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole

Hlavní řečník: Prof. Dr. Bożena Cukrowska – Microbiotic programming – the influence of probiotic Lactobacillus strains on the course of allergic march and food allergy

Program 17. Sympozia

 o nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let
bude udělena na 17. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika
4. dubna 2023  v aule ČZU

 

 

naše sympozia

V minulých letech na sympoziu, mimo jiné, vystoupili

prof. Gregor Reid, prezident International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics s přednáškou „Probiotic diplomacy: negotiations between the host and its microbiota 

prof. Přemysl Berčik z McMaster University, Ontario, Kanada s přednáškou „Microbiota-gut-brain axis: could probiotics treat depression? 

prof. Bozena Cukrowska z Children’s Memorial Health Institute, Polsko s přednáškou „The anti-allergic effects of probiotic Lactobacillusstrains in children with atopic dermatitis: the 2-year observation 

prof. Christoph Bührer z Charité University Medical Center, Německo s příspěvkem „Prevention of necrotizing enterocolitis: an evidence-based approach 

prof. Bohuslav Dvorak z University of Arizona, USA s přednáškou „Probiotics and Experimental Necrotizing Enterocolitis 

prof. Hania Szajewska z The Medical University of Warsaw, Polsko s příspěvkem „Probiotics in clinical practice: What is the evidence? 

A mnoho dalších českých i zahraničních autorů.  

Vize a mise SPP

Společnost pro probiotika a prebiotika (SPP) je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik.

Zájemci o členství – online registrace

Pro členství v SPP je třeba souhlasného stanoviska Výboru SPP s členstvím nových žadatelů.

  • Podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik.
  • Setkání členů SPP a odborné veřejnosti na pravidelných sympoziích.
  • Podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik.
  • Propojení základního a aplikovaného výzkumu.
  • Využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat.
  • Podpora klinického využití probiotik a prebiotik.

Testování
probiotických výrobků

Výrobcům a distributorům probiotik či produktů s jejich obsahem nabízí Společnost pro probiotika a prebiotika ověření deklarovaného množství a taxonomického zařazení použitých mikroorganismů ve výrobcích. Analýzy jsou prováděny v laboratořích katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze.

dokumenty

Aktuální informace z oboru

Sympozia

16. Sympozium 2022

16. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 10. května 2022 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice.Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila Catherine Daniel z Center for Infection and Immunity …