Společnosti pro probiotika a prebiotika
proběhlo 10. 5. 2022 v Kongresovém centru ÚVN 

Hlavním řečníkem byla: Dr. Catherine Daniel, Ph.D. z Center for Infection and Immunity of Lille, Institut Pasteur de Lille
Can we elucidate the specific probiotic mechanisms of action of lactobacilli by studying their persistence and dynamics in the gut?

Program 16. Sympozia

naše sympozia

V minulých letech na sympoziu, mimo jiné, vystoupili

prof. Gregor Reid, prezident International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics s přednáškou „Probiotic diplomacy: negotiations between the host and its microbiota 

prof. Přemysl Berčik z McMaster University, Ontario, Kanada s přednáškou „Microbiota-gut-brain axis: could probiotics treat depression? 

prof. Bozena Cukrowska z Children’s Memorial Health Institute, Polsko s přednáškou „The anti-allergic effects of probiotic Lactobacillusstrains in children with atopic dermatitis: the 2-year observation 

prof. Christoph Bührer z Charité University Medical Center, Německo s příspěvkem „Prevention of necrotizing enterocolitis: an evidence-based approach 

prof. Bohuslav Dvorak z University of Arizona, USA s přednáškou „Probiotics and Experimental Necrotizing Enterocolitis 

prof. Hania Szajewska z The Medical University of Warsaw, Polsko s příspěvkem „Probiotics in clinical practice: What is the evidence? 

A mnoho dalších českých i zahraničních autorů.  

Vize a mise SPP

Společnost pro probiotika a prebiotika (SPP) je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik.

Zájemci o členství – online registrace

Pro členství v SPP je třeba souhlasného stanoviska Výboru SPP s členstvím nových žadatelů.

  • Podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik.
  • Setkání členů SPP a odborné veřejnosti na pravidelných sympoziích.
  • Podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik.
  • Propojení základního a aplikovaného výzkumu.
  • Využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat.
  • Podpora klinického využití probiotik a prebiotik.

Testování
probiotických výrobků

Výrobcům a distributorům probiotik či produktů s jejich obsahem nabízí Společnost pro probiotika a prebiotika ověření deklarovaného množství a taxonomického zařazení použitých mikroorganismů ve výrobcích. Analýzy jsou prováděny v laboratořích katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze.

dokumenty

Aktuální informace z oboru

Sympozia

16. Sympozium 2022

16. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 10. května 2022 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice.Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila Catherine Daniel z Center for Infection and Immunity …
Sympozia

15. Sympozium 2021

15. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika bylo z epidemiologických důvodů pořádáno poprvé online v úterý 30. listopadu 2021. Sympozium bylo pořádáno ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 „Potraviny …