Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

V současném světě plném informací se často setkáváme s mnoha různými pojmy, které však nemusí být používány a vykládány zcela správně. V této sekci se budeme snažit vysvětlit význam pojmů, které souvisí nejen s probiotiky a prebiotiky, ale také mikrobiotou trávicího traktu. Důležité je také podotknout, že s novými vědeckými poznatky se výklad pojmů neustále vyvíjí a může se i měnit. Rovněž názory autorů vědeckých studií se mohou lišit, proto nemusí být definice a jejich výklad vždy jednotný.

 • Probiotika Probiotika jsou živé mikroorganismy, které byly řádně definovány a při podávání v přiměřeném množství, prokazatelně prospívají hostiteli a poskytují mu zdravotní přínos.
 • Prebiotika Prebiotika jsou látky, které lze selektivně využívat a transformovat hostitelskými mikroorganismy za předpokladu, že jsou prospěšné pro zdraví hostitele. Nová definice prebiotik zahrnuje i látky, které se nezařazují mezi sacharidy a místo účinku není omezeno na gastrointestinální trakt.
 • Synbiotika Jednoduše kombinace probiotik a prebiotik. Tedy produkty, které obsahují jak probiotika tak prebiotika, která podporují růst probiotik.
 • Postbiotika Postbiotikum je přípravek z neporušených neživých mikroorganismů a/nebo jejich buněčných fragmentů/struktur s metabolity a/nebo bez metabolitů a konečných produktů, které mají prospěšný vliv na zdraví hostitele.
 • Probiotika nové generace Jedná se důmyslně vybrané bakterie, u kterých je znám mechanizmus prospěšného působení a je předpoklad jejich použití ke zlepšení konkrétního patologického stavu.
 • Mikrobiota Označuje souhrn mikroorganismů v našem těle (dle toho, kde se nachází, může dělit na střevní mikrobiotu, plicní mikrobiotu, kožní mikrobiotu).
 • Mikroflóra Termín používán dříve pro mikrobiotu – tedy označení bakteriální komunity.
 • Mikrobiom Velmi často zaměňován s mikrobiotou. V současnosti je termínu mikrobiom používán převážně ve dvou významech:

  Pod tímto pojmem máme většinou na mysli soubor genetické informace mikrobioty.
  Definice v širším pojetí zahrnuje mikroorganismy včetně jejich genů.
 • Mykobiota Označení pro soubor hub vyskytujících se v našem těle (dle toho, kde se nachází, může dělit na střevní mykobiotu, plicní mykobiotu, kožní mykobiotu).
 • Mykobiom Pod tímto pojmem máme většinou na mysli soubor genetické informace mykobioty.
 • Pathobiont Za normálních okolností neškodný mikroorganizmus. Ale při poruše složení naší mikrobioty (dysbióze) může tento patobiont podporovat rozvoj zánětlivých onemocnění či obecně onemocnění.
 • Dysbióza Porucha normální mikrobioty (ať po použití antibiotik či vlivem patogenního mikroorganizmu).

Milníky v oblasti pro/pre/para/post/synbiotik