18. Sympozium 2024

18. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 16. dubna 2024 v aule České zemědělské univerzity v Suchdole.

Jako hlavní řečnice na sympoziu vystoupila paní prof. Clarissa Schwab Ph.D. z Department of Biological and Chemical Engineering at Aarhus University v Dánsku s přednáškou: Let’s not forget the ocean – novel prebiotics for intestinal microbes.

Dalším klíčovým řečníkem byl pan Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D. z Laboratoře gnotobiologie, Mikrobiologického ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek s přednáškou Podávání bakterie Latiplantibacillus platarumWJL podporuje růst chronicky podvyživených mladých myší.                                         

Sympozia se účastnilo 156 lidí z toho 20 prezentujících (14 přednášek + 6 posterů).

Společnosti pro probiotika a prebiotika udělila Cenu Danone za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let v tomto roce MUDr. Jakubovi Hurychovi z Ústavu lékařské mikrobiologie a Pediatrické kliniky, 2. LF UK a FN Motol za práci: Hurych J., Oscarsson E., Hakanson A., Jirku-Pomajbikova K., Jirku M., Aronson C.A., Cinek O., Agardh D., the HEDIMED Investigator Group: Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lacticaseibacillus paracasei supplementation on the single-cell fecal parasitome in children with celiac disease autoimmunity: a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial. Parasites & Vectors 16 (1) 2023: 411, 10.1186/s13071-023-06027-1.

Děkujeme Všem přednášejícím za ochotu vystoupit na sympoziu.
Níže je možné shlédnout  program a sborník.

Sborník SPP 18. sympozia ke stažení zde
Program 18: Sympozium ke stažení zde

  Autor fotografií: Petr Zmek ČZU.

Share