17. Sympozium 2023

17. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 4. dubna 2023 v aule České zemědělské univerzity v Suchdole.

Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila paní prof. Dr. Bożena Cukrowska z Department of Pathomorphology, the Children’s Memorial Health Institute, Warsaw s přednáškou: Microbiotic programming – the influence of probiotic Lactobacillus strains on the course of allergic march and food allergy

dalším klíčovým řečníkem byl pan prof. RNDr. Viktor Bielik, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě s přednáškou The Clinical Effectiveness of Probiotics and Physical Exercise on Gut Microbiota Modulation

Níže je možné shlédnout  program a sborník. Sympozia se účastnilo 161 lidí z toho 18 přednášejících.
Děkujeme Všem přednášejícím za ochotu vystoupit na sympoziu.

Sborník SPP 17. sympozia
Program SPP 17. sympozia

Cena Společnosti pro probiotika a prebiotika za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let byla v tomto roce udělena Mgr. Lence Jourové, Ph.D. za práci: Jourova, L., Anzenbacherova, E., Dostal, Z., Anzenbacher, P., Briolotti, P., Rigal, E., Daujat-Chavanieu, M., Gerbal-Chaloin, S.: Butyrate, a typical product of gut microbiome, affects function of the AhR gene, being a possible agent of crosstalk between gut microbiome, and hepatic drug metabolism. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2022, 107, 109042.

Společnost Danone udělila Cenu Danone za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let byla Mgr. Lence Súkeníkové, Ph.D. za publikaci: Súkeníková, L., Černý, V., Věcek, J., Petrásková, P., Novotná, O., Vobruba, Š., Michalčíková, T., Procházka, J., Kolářová, L., Prokešová, L., Hrdý, J.: The Impact of Escherichia coli Probiotic Strain O83:K24:H31 on the Maturation of Dendritic Cells and Immunoregulatory Functions In Vitro and In Vivo. Cells 2022, 11, 1624. https://doi.org/10.3390/cells11101624

Share