Aktuální informace

Sympozia

18. Sympozium 2024

18. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 16. dubna 2024 v aule České zemědělské univerzity v Suchdole.Jako hlavní řečnice na sympoziu vystoupila paní prof. Clarissa Schwab Ph.D. z Department …
Plakáty

Probiotika a prebiotika

Co jsou to probiotika? Probiotika jsou živé mikroorganismy, které přinášejí hostiteli, při správněm užívání, zdravotní benefity.  Co jsou to prebiotika? Prebiotika jsou substrát, který je selektivně využíván hostitelskými mikroorganismy a …
Plakáty

Co ovlivňuje mikrobiotu dítěte?

Mikrobiota kojence je ovlivňována celou řadou faktorů, jedin z nich je způsob porodu. Mikrobiota dětí narozených vaginálním porodem připomíná zpočátku vaginální a střevní mikrobiotu matky. Děti narozené císařským řezem, se …
Sympozia

17. Sympozium 2023

17. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 4. dubna 2023 v aule České zemědělské univerzity v Suchdole. Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila paní prof. Dr. Bożena Cukrowska z Department …
Ocenění

Medaile Za zásluhy v oblasti vědy

Zakládající členka Společnosti pro probiotika a prebiotika a emeritní členka Výboru společnosti, prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. obdržela v sobotu 28. 10. 2023 z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla …
Sympozia

16. Sympozium 2022

16. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 10. května 2022 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice.Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila Catherine Daniel z Center for Infection and Immunity …
Sympozia

15. Sympozium 2021

15. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika bylo z epidemiologických důvodů pořádáno poprvé online v úterý 30. listopadu 2021. Sympozium bylo pořádáno ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 „Potraviny …
Publikace

Reklasifikace rodu Lactobacillus

Autor: doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. Od samého začátku historie identifikace a klasifikace mikroorganismů, která započala koncem 19. století, můžeme najít celou řadu upřesňování, přejmenování rodů či nového zařazení druhů v souladu s …