15. Sympozium 2021

15. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika bylo z epidemiologických důvodů pořádáno poprvé online v úterý 30. listopadu 2021.

Sympozium bylo pořádáno ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“.

Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila Assoc.Prof., Doz. Dr. Irma Schabussova, Ph.D. z Medizinische Universität Wien, Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin s přednáškou Bacterial membrane vesicles: Small blebs with big potential.

Níže je možné shlédnout některé přednášky a sborník.
Děkujeme Všem přednášejícím za ochotu vystoupit na sympoziu.

● Záznam Sympozia

● Sborník Sympozia 

Níže uvedené přednášky jsou z důvodu lepší kvality zvlášť
● Štěpán Coufal: Inflammatory Bowel Disease Types Differ in Markers of Inflammation, Gut Barrier and in Specific Anti-Bacterial Response
● Nikol Modráčková: Bifidobacterium β-glucosidase activity and fermentation of dietary plant glucosides is species and strain specific
● Tereza Švábová: Bifidobacterium longum ssp. longum CCM 7952 v prevenci alergického zánětu myšího modelu
●  Iva Mrvíková: Vlastnosti a potenciál selenem-obohacených kmenů BMK
●  Stephanie Jeansen: Effects of a Probiotic Fermented Dairy Drink containing L. casei CNCM-1518 on Common Infectious Diseases

Cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let byla udělena za rok 2020 Šťepánu Coufalovi za publikaci Inflammatory Bowel Disease Types Differ in Markers of Inflammation, Gut Barrier and in Specific Anti-Bacterial Response v časopise Cell.

Cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let byla udělena za rok 2021 Nikol Modráčkové za publikaci Bifidobacterium β-glucosidase activity and fermentation of dietary plant glucosides is species and strain specific v časopise Microorganisms.

Obě publikace je je možné shlédnout v záložce Soutěž publikací.