Testování probiotických výrobků

Výrobcům a distributorům probiotik či produktů s jejich obsahem nabízí Společnost pro probiotika a prebiotika ověření deklarovaného množství a taxonomického zařazení použitých mikroorganismů ve výrobcích.  

  • Analýzy jsou prováděny v laboratořích katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze.  

Množství přítomných mikroorganismů je stanovováno kultivačně na selektivních půdách dle platných ISO norem nebo postupů popsaných ve vědecké literatuře odkaz zde.

  • Identita je následně potvrzována pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF nebo druhově/poddruhově specifické PCR. Podrobné metodické postupy mohou být zájemcům o atest poskytnuty na vyžádání. Upozorňujeme, že laboratoře ČZU nejsou akreditovány, ale díky svému odbornému zaměření a dlouholeté zkušenosti s analýzou probiotik byly Výborem SPP vybrány pro provádění atestů. 

V případě, že výrobek splňuje deklarované údaje, výrobce nebo distributor získá certifikát platný jeden rok. Na svém výrobku  může v době svého platného certifikátu používat logo SPP či při marketingové komunikaci může uvádět informaci, že výrobek byl testován SPP a splňuje deklarovaná množství a druhy probiotik.

 

Orientační ceník analýz
Materiál a chemikálie Cena v Kč bez DPH 
Kultivační stanovení jednoho rodu mikroorganismů 650,- 
Identifikace jednoho mikrobiálního druhu pomocí MALDI-TOF 500,- 
Identifikace jednoho mikrobiálního rodu/druhu pomocí PCR 1 500,- 
Osobní náklady  v Kč včetně odvodů 
1 hodina* 300,- 

* Kultivační stanovení a identifikace kmenů pomocí MALDI-TOF jednoho výrobku trvá cca 4 hodiny v závislosti na počtu přítomných kmenů 

Přesnou cenovou nabídku analýzy Vám připravíme na základě Vaší poptávky a složení výrobku. Obraťte se na prof. Vlkovou e-mailem: vlkova@af.czu.cz nebo telefonicky +420 777 208 200.