16. Sympozium 2022

16. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika pořádané v úterý 10. května 2022 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice.

Jako hlavní řečnice na symposiu vystoupila Catherine Daniel z Center for Infection and Immunity of Lille, Institut Pasteur de Lille s přednáškou Can we elucidate the specific probiotic mechanisms of action of lactobacilli by studying their persistence and dynamics in the gut?

Níže je možné shlédnout některé přednášky a sborník.
Děkujeme Všem přednášejícím za ochotu vystoupit na sympoziu.

Sborník 16. Sympozia
● Program 16. Sympozia

Níže jsou uvedeny se svolením autorů prezentace přednášek
● Catherine Daniel: Can we elucidate the specific probiotic mechanisms of action of lactobacilli by studying their persistence and dynamics in the gut?
● Igor Splichal: Gnotobiotic piglet translational mode and probiotics
● Jan Věcek: Vliv časné postnatální kolonizace probiotickým kmenem E. coli O83:K24:H31 na maturaci imunitního systému a imunoregulaci
● Viktor Černý: Slovo o mikrobiomu: úvaha nad pojmoslovím vzkvétajícího oboru
● Radka Roubalová: Změny ve složení střevní mikrobioty a metabolitů u pacientek s mentální anorexií
● Jiří Killer: Kryoprotektivní efekt laktulózy a kvasničných beta-glukanů ve směsi se sójovým lecitinem vůči probiotickým taxonům bifidobakterií a laktobacilů
Eva Vlkova: Vliv podmínek skladování na životaschopnost mikroorganismů v probiotických doplňcích stravy
Šárka Horáčková: Fermentované rostlinné produkty

Cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let nebyla v tomto roce udělena.