16. Sympozium

0.00

Katalogové číslo: 2022 Kategorie:

Popis

Společnost pro probiotika a prebiotika pořádá dne 10. května 2022 v 9:00 hod 16. Sympozium. Během sympozia bude udělena cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let zaměřenou na střevní mikroorganismy, probiotika a prebiotika. Sympozium je pořádáno bez kongresového poplatku. 

Program 16. Sympozia SPP
8:00                         Registrace
9:00 – 9:10              Zahájení 
Sekci předsedá:    Jiří Hrdý
9:10 – 9:50              Catherine Daniel: Can we elucidate the specific probiotic mechanisms of action of lactobacilli by studying their persistence and dynamics in the gut
                                         Cellular and Physics Microbiology of Infection, INSERM U1019 – CNRS UMR9017 – Lille University – CHU Lille – Institut Pasteur de Lille, Lille, France
9:50 – 10:05           Igor Šplíchal: Gnotobiotic piglet translational model and probiotics
                                  Laboratory of Gnotobiology, Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences
10:05 – 10:20         Jan Věcek: Vliv časné postnatální kolonizace probiotickým kmenem E. coli O83:K24:H31 na maturaci imunitního systému a imunoregulaci
                                  Ústav imunologie a mikrobiologie UK 1. LF a VFN v Praze
10:20 – 10:35         Viktor Černý: Slovo o mikrobiomu: úvaha nad pojmoslovím vzkvétajícího oboru
                                  Ústav imunologie a mikrobiologie UK 1. LF a VFN v Praze
10:35 – 11:00         Přestávka
Sekci předsedá:   Eva Vlková
11:00 – 11:15         Radka Roubalová: Změny ve složení střevní mikrobioty a metabolitů u pacientek s mentální anorexií
                                  Mikrobiologický ústav AV ČR
11:15 – 11:30         Dana Nováková: Vztah mezi mikrobiomem střeva, mikrobiomem kůže a atopickou dermatitidou u dětí
                                  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
1:30 – 11:45          Jiří Killer: Kryoprotektivní efekt laktulózy a kvasničných beta-glukanů ve směsi se sójovým lecitinem vůči probiotickým taxonům bifidobakterií a laktobacilů
                                 Laboratoř anaerobní mikrobiologie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU v Praze
11:45 – 12:00         Eva Vlková: Vliv podmínek skladování na životaschopnost mikroorganismů v probiotických doplňcích stravy
                                  Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU v Praze
12:00 – 12:15        Šárka Horáčková: Fermentované rostlinné výrobky a probiotika
                                 Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha
12:15 – 12:20         Závěr: Eva Vlková

Místo konání: Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 – Střešovicích.

Účast na sympoziu je možná:

Další informace

Typ účasti

Pasivní účast, Aktivní účast s přednáškou, Účast a soutěž publikací