Doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.

Doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D. pracuje na Katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze. Věnuje se genotypové a fenotypové charakterizaci bakterií rodu Bifidobacterium a testování jejich interakce s ostatními taxony střevní mikrobioty. Součástí jejího výzkumu je také bifidobakteriální cross-feeding a selekce vhodných prebiotik.