Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. je přednosta interní kliniky 3.LFUK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Ve své výzkumné práci se zabývá, souvislostmi složení mikrobioty a jejího poškození a vznikem a průběhem nemocí, dále možnostmi jejího ovlivnění stravou, nutričními doplňky či léky. Zabývá se též prováděním fekální mikrobiální terapie.