Doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. pracuje na ústavu imunologie a mikrobiologie UK 1. LF a VFN v Praze. Věnuje se výzkumu vzájemného vztahu mikrobioty a imunitního systému hostitele se speciálním zaměřením na charakterizaci vlivu časného postnatálního podávání probiotik a antibiotik na vývoj mikrobioty.