Ing. Jan Kopečný, DrSc.

Ing. Jan Kopečný, DrSc. je mikrobiolog laboratoře anaerobní mikrobiologie Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Praze. Zabývá se rozkladem vlákniny a interakcemi střevní mikrobioty i mléčných bakterií s hostitelem. Hlavní pozornost je zaměřena na butyrát produkující bakterie příbuzných s rodem Butyrivibrio.