Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. pracuje v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Přednáší na 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě UK.  Její vědecký zájem se soustřeďuje na slizniční imunitu, imunopatologii střeva a úlohu mikrobioty při vzniku chorob.