Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. pracuje na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motole v Praze. Jeho specializací je pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. Je zakládajícím členem Společnosti pro probiotika a prebiotika v roce 2006 a její předseda do roku 2020.