RNDr. Hana Kozáková, CSc.

RNDr. Hana Kozáková, CSc. je vědecká pracovnice laboratoře gnotobiologie Mikrobiologického ústavu České akademie v Novém Hrádku. Její výzkumná práce se zaměřuje na sledování vlivu definovaných složek mikrobioty na vývoj fyziologické a imunitní odpovědi za využití modelu gnotobiotické myši.