Současné možnosti ověřování kvality probiotických doplňků stravy

Autoři: prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc.2, MVDr. Gabriela Krausová,
Ph.D., doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D., Ing. Ivana Hyršlová, Ing. Kamila Zdeňková,
Ph.D., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Ing. Nikol Modráčková, Ph.D., Ing. Vladimír
Dráb, Ing. Miloslava Kavková, Ph.D.

V současné době jsou metody kontroly mikrobiologické kvality
potravin, včetně doplňků stravy, prováděny téměř výhradně kultivačními postupy. Legislativní předpisy a metodiky jsou
vcelku vyhovující pro stanovení probiotických mikroorganismů v kysaných mléčných výrobcích. Avšak legislativní rámec a dosud zavedené metodické postupy neumožňují účinnou kontrolu složení probiotických doplňků stravy. Může docházet
ke klamání spotřebitelů a dozorové orgány nemají nástroje k účinným opatřením, která by tomu zamezila. Je tedy nezbytné
hledat efektivní postupy použitelné pro spolehlivou detekci a kvantifikaci jednotlivých probiotických druhů mikroorganismů v doplňcích stravy.

Citace: Vlková et al.,: Současné možnosti ověřování kvality probiotických doplňků stravy. Výživa a potraviny, 20-23, 2, 2022

Odkaz na publikaci

Share