Člen Poradního výboru

Ing. Jan Kopečný, DrSc.

Člen Poradního výboru

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Člen Poradního výboru

Doc. Ing. Šárka Musilová, Ph.D.

Člen Poradního výboru

RNDr. Hana Kozáková, CSc.

Člen Poradního výboru